Zgony

Wydawanie aktów stanu cywilnego, w tym zgłoszenie zgonu, realizuje Stanowisko ds. Rejestracji Zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu osoby zmarłej na terenie miasta Kielce, najpóźniej w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. 

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 336 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej na temat wydawania aktów stanu cywilnego dowiesz się w zakładce Załatw Sprawę/Sprawy obywatelskie/Akty stanu cywilnego.


Sprowadzenie zwłok z zagranicy realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

Sprowadzenie zwłok z zagranicy wymaga zezwolenia. W tym celu należy wypełnić wniosek, który możesz złożyć w siedzibie Urzędu, listownie lub przez internet. W celu złożenia go elektronicznie potrzebujesz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, które pozwolą potwierdzić Twoją tożsamość.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerami telefonu: 41 36 76 681 lub 41 36 76 654, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

Powrót na początek strony