Elektromobilność

Sprawy dotyczące Elektromobilności załatwiane są w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Referacie ds. Klimatu, Powietrza i Elektromobilnosci, tel. 41 36 76 466


Program „Mój elektryk” NFOŚiGW - wsparcie zakupu i leasingu pojazdów zeroemisyjnych

Dla poprawy jakości powietrza w Polsce, równie ważne co likwidacja niskiej emisji pochodzącej ze spalania paliw stałych w przydomowych instalacjach grzewczych, są popularyzacja elektromobilności i rozwój sieci elektroenergetycznej w transporcie. Dodatkowym walorem transformacji energetycznej transportu w miastach jest zmniejszenie hałasu związanego z komunikacją, co również ma znaczący wpływ na komfort życia i zdrowie mieszkańców.

W celu uniknięcia zanieczyszczeń powietrza, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Mój elektryk”, udziela wsparcia zakupu lub leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych.

Wprowadzenie programu ma na celu:

  • Zmniejszenie emisji CO2
  • Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10)
  • Ograniczenie emisji tlenków azotu

Z Programu „Mój elektryk” mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne. Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/program-moj-elektryk--pytania-i-odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach

 


Punkty ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta Kielce

Miejsca, w których możesz ładować pojazdy elektryczne znajdziesz na Geoportalu.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 313

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony