Wycinka drzew i krzewów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce informuje:

  1. W przypadku konieczności usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przez podmioty gospodarcze  należy wypełnić i złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.
  2. Osoby fizyczne – w przypadku gdy usunięcie drzewa/krzewu wynika z celu prowadzenia działalności gospodarczej należy wypełnić i złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.
  3. Osoby fizyczne w przypadku gdy konieczność usunięcia drzewa nie wynika z celu prowadzenia działalności gospodarczej – należy dokonać zgłoszenia.
     

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody o zezwolenie na usunięcie drzewa oraz zgłoszenia usunięcia, należy dokonać  w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

    oraz krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni powyżej 25 m2.
 
Informujemy, że powyższe zapisy stanowią wyłącznie podstawowe kryteria kwalifikujące drzewa i krzewy do wystąpienia o zezwolenie lub zgłoszenie zamiaru ich usunięcia.
Szczegółowe zapisy dotyczące usuwania drzew i krzewów są zawarte w  ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (art.83 do art. 90).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 313

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony