Szlak spacerowy - zielony

0,0 km - Plac Artystów, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej - ul. Sienkiewicza 29
0,2 km - Park Miejski
0,7 km - Skwer Szarych Szeregów, Aleja Sław, pomnik
1,6 km - Kadzielnia, punkt widokowy
1,9 km - Stadion Miejski
2,2 km - ul. Ściegiennego, dojście do cmentarzy
2,3 km - ul. Zgody, dojście do Muzeum Geologicznego
2,6 km - ul. Skalista, dojście do stanowiska dokumentacyjnego
3,4 km - ul. Tarnowska
3,6 km - rezerwat Wietrznia
4,7 km - Centrum Geoedukacji
6,5 km - ul. Domki, połączenie ze szlakiem spacerowym żółtym
7,7 km - Kielce, Bukówka, pętla MPK

Szczegóły:
Z przed Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej www.swietokrzyskie.travel wędrujemy alejkami Wzgórza Zamkowego, a następnie Parku Miejskiego do ul. Ogrodowej, którą w prawo dochodzimy do przejścia przy rondzie. Przekraczamy ul. Ogrodową i wspólnie ze spotkanymi tu oznaczeniami szlaku miejskiego (czerwony pasek między dwoma paskami białymi) skręcamy alejką w lewo skos. Mijamy z prawej pomnik poświęcony „Harcerzom poległym za Ojczyznę” i dochodzimy do głównego deptaka przy której znajduje się „Galeria zasłużonych ludzi kultury i sztuki” - Aleja Sław.

Idąc wzdłuż alei dochodzimy do schodów, przy których zlokalizowane jest przejście z sygnalizacją świetlną. (Na podstawie znajdującej się obok figury Matki Bożej Piekoszowskiej umieszczono tablicę upamiętniającą złożenie meldunku przez kieleckich skautów komendantowi J. Piłsudskiemu, który wkraczał na czele swych oddziałów do Kielc w dn. 12.08.1914 roku).

Po przejściu na drugą stronę ulicy Krakowskiej opuszczamy szlak miejski kierując się w prawo i zaraz w lewo. Podchodzimy do punków widokowych na Kadzielni. Alejką wzdłuż wyrobiska schodzimy do Alei Legionów, którą następnie w lewo dochodzimy do skrzyżowania z ul. M. Sołtysiaka „Barabasza”, którą w prawo (z lewej stadion piłkarski). Mijając cmentarz partyzancki przecinamy ulicę ks. Piotra Ściegiennego (idąc nią w prawo możemy dojść do głównego wejścia na cmentarz „stary” z zabytkową rzeźbą nagrobną i ustawionego przy parkingu pomnika „Homo homini” poświęconego ofiarom zamachów terrorystycznych). Ulicą Mała Zgoda dochodzimy do ul. Zgoda, a następnie, utrzymując kierunek marszu, ścieżką do ul. Langiewicza. Przecinamy ją dochodząc do ul. Skalistej, którą w lewo do ulicy Wojska Polskiego. Nią w prawo, przecinając ul. Tarnowską dochodzimy do ul. J. Poniatowskiego, przy której znajduje się tablica z opisem rezerwatu „Wietrznia”. Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 17,95 ha, utworzony został w 1999 r. Ochroną częściową objęto pozostałości wzgórza Wietrznia (312 m n.p.m.) rozciętego kilkupoziomowymi wyrobiskami kamieniołomu. Obszar rezerwatu obejmuje połączone ze sobą trzy dawne kamieniołomy: Wietrznia, Międzygórz i Międzygórz Wschodni. Występujące tu skały, zaczęto eksploatować w XIX w. a prace wydobywcze zakończono w 1974 r. Jak w „rozwartej księdze” możemy „czytać dzieje Ziemi” głównie z okresu dewońskiego, której „karta” ‒ ściana skalna jest najdłuższym przekrojem geologicznym w Polsce (liczy ponad 800 m. długości). Wędrując ścieżką edukacyjną możemy się dowiedzieć z tablic informacyjnych m.in. o zjawiskach: mikrotektoniki, żyłowej mineralizacji (ołowiu i barytu), krasu. Rezerwat nosi imię zasłużonego badacza Gór Świętokrzyskich, geologa Zbigniewa Rubinowskiego.

Szlak prowadzi dalej lewą (płn.) stroną wyrobiska mijając z lewej niewielki staw, chroniony jako użytek ekologiczny. Ochroną objęto zbiorowisko roślinności wodnej i przybrzeżnej na obszarze jednego hektara. Podchodzimy na kulminację wzniesienia skąd roztacza się rozległy, malowniczy widok. Schodzimy w dół gdzie w obniżeniu skręcamy w prawo, wchodząc do wyrobiska. Przecinamy je i dochodzimy do Centrum Geoedukacji.

Centrum Geoedukacji jest nowoczesną placówką wchodzącą w skład instytucji miejskiej należącą do Geonatury Kielce, znajdującą się na terenie rezerwatu Wietrznia. To miejsce, w którym wiedzę geologiczną i geograficzną przekazuje się w przystępny i nowoczesny sposób. Wizyta w Centrum Geoedukacji jest świetnym wstępem do lepszego zrozumie­nia geologicznego fenomenu Gór Świętokrzyskich. W obiekcie można zwiedzić wystawę stałą ,,Stacja Badawcza CHRONOS’’, w ramach której obejrzymy niesamowite scenerie dewońskiego morza sprzed 360 milionów lat, doświadczymy pobytu w jaskini czy odbędziemy niezapomnianą podróż przez dzieje Ziemi na pokładzie Kapsuły-Symulatora 5D. Po odwiedzeniu wystawy możemy wcielić się w rolę szlifierza kamieni korzystając z warsztatów w Klubie Miłośników Geologii. Centrum Geoedukacji organizuje również wydarzenia i imprezy geo­edukacyjne oraz wycieczki terenowe.

Od niego idziemy w dół do ul. Daleszyckiej, którą w lewo. Mijamy skrzyżowanie szerokich traktów i po ok. 200 m opuszczamy naszą drogę skręcając w dróżkę w prawo. Po dojściu do ul. Domki kierujemy się w lewo i na skrzyżowaniu gdzie z lewej dochodzi szlak spacerowy żółty wspólnie z nim wędrujemy ulicą Łopianową. Dochodzimy do ul. Berberysowej, którą w lewo i w prawo do ul. Wojska Polskiego, gdzie przy pętli autobusowej koniec szlaku.

Powrót na początek strony