Chcesz oszczędzać wodę? Będą dotacje na „łapanie deszczówki”

W środę, 24 kwietnia 2024 roku ruszy po raz kolejny nabór wniosków o dopłaty dla mieszkańców Kielc do zakupu i montażu zbiorników do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. W tym roku Miasto Kielce przeznaczy na wsparcie kielczan, którzy chcą oszczędzać wodę 100 tys. zł. Dotacja wyniesie 100% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, ale nie więcej niż 2 500 zł na jedną nieruchomość.

Z miejskiego programu dopłat będą mogli skorzystać mieszkańcy Kielc, którzy chcą dbać o środowisko i zainstalować na swoich posesjach zbiorniki gromadzące wodę opadową i roztopową. Zebraną deszczówkę można wykorzystać m.in. do podlewania ogródków i trawników. Dzięki temu można zaoszczędzić wodę pitną.

Dotacja jest kontynuacją dofinansowania udzielanego w latach 2020 – 2023. Zadanie wpisuje się w realizację działań ujętych w „Planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030”, mających na celu obniżenie wrażliwości miasta na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie i susze.

W ramach tego projektu w latach 2020-2023 dofinansowano zakup i montaż 288 naziemnych, 28 podziemnych zbiorników do gromadzenia i zatrzymywania wód opadowych i roztopowych oraz 3 oczek wodnych, a łączna wartość udzielonego dofinansowania w tych latach wyniosła 325 479,63 zł.

Dofinansowanie będzie udzielane na:

1) zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych;

2) zakup i montaż zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych;

3) wykonanie studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających;

4) wykonanie ogrodów deszczowych;

5) budowa zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik;

6) zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz pompy podnoszącej wodę, kranu i złącza do podłączenia węża ogrodowego.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie zadania, którego realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy między Gminą Kielce a Beneficjentem.

Wnioski będą przyjmowane od 24 kwietnia br. do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 30 września b.r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce i kompletności. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Urzędu Miasta Kielce. W przypadku wyczerpania środków finansowych wnioski, które zostały złożone przed zamknięciem naboru zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce: tel. 41 3676313, 3676659, 3676532.

Wzory dokumentów, jakie należy złożyć, aby ubiegać się o dofinasowanie, stanowią załączniki do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 137/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. i dostępne są TUTAJ.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Zarzadzenie nr 137 2024.pdf PDF 2.35 MB
Powrót na początek strony