Dostosowanie licencji taxi do zmian ustawowych

Wydział Komunikacji przypomina:

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377).

W związku z powyższym w terminie do 31.12.2022 r. należy złożyć wniosek o dostosowanie licencji do zmian ustawowych zgodnie z załączonym FORMULARZEM.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta Kielce Wydział Komunikacji Stanowisko ds. Transportu, 25-303 Kielce ul. Rynek 1, pokój 235. Telefon kontaktowy: 41 36-76-235.

 

 

 


 

 

Opłaty:

Opłata za dostosowanie do wymagań określonych w ustawie (dot. licencji wydanych przed 01.01.2020 r.) – 10% opłaty za udzielenie licencji:

za licencję ważną od 2 do 15 lat – 20 zł

za licencję ważna powyżej 15 do 30 lat – 25 zł

za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat – 30 zł

 

oraz po 1% za wypis z licencji:

za licencję ważną od 2 do 15 lat – 2 zł

za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat – 2,50 zł

za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat – 3 zł

 

oraz po 11 % za każdy nowy wypis z licencji:

za licencję ważną od 2 do 15 lat – 22 zł

za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat – 27,50 zł

za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat – 33 zł

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. DOSTOSOWANIE LICENCJI TAXI.docx DOCX 44.43 KB
Powrót na początek strony