Kielce Dzisiaj

ul. Sienkiewicza

Ulica Sienkiewicza to reprezentacyjna ulica Kielc o długości ok. 1270 metrów, wytyczona w latach dwudziestych XIX wieku, łącząca w sobie charakter zabytkowy ze współczesnym. Ciągnie się od dworca kolejowego przy placu Niepodległości do placu Moniuszki i tam - pomnika Henryka Sienkiewicza.Pałac Biskupów Krakowskich

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich obecnie siedziba kieleckiego oddziału Muzeum Narodowego-zabytek klasy "0". Jeden z symboli miasta. Pałac Biskupów Krakowskich został wzniesiony w latach 1637-1644 z inicjatywy biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Jest on wspaniałym i najcenniejszym z zachowanych przykładem polskiej rezydencji z epoki Wazów. W czerwcu 2003 r. przy pałacu uroczyście otwarto ogród włoski.Rynek i Urząd Miasta

Rynek znajduje się w ścisłym centrum Kielc, a jego istnienie datuje się od drugiej połowy XII wieku. Przez setki lat, aż do 1935 roku służył za miejskie centrum handlowe. Całą zachodnią pierzeję Rynku stanowi ratusz – Urząd Miasta Kielce. W północno-wschodniej części Rynku, na skwerku stoi figura Świętej Tekli z 1765 roku. W 2011 roku nastąpiła rewitalizacja Rynku - zlikwidowano istniejącą na środku fontannę, ograniczono ruch kołowy, przygotowano miejsca do odpoczynku.Park Miejski

Kielecki Park Miejski położony w centrum miasta, należy do najstarszych w Polsce. Od 1972 roku figuruje w rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego. Obejmuje, łącznie ze stawem, około 7 hektarów. Znajdują się w nim pomniki Stanisława Staszica i Stefana Żeromskiego oraz figura św. Jana Nepomucena. Jest też muszla koncertowa, a ze stawem nierozerwalnie związane jest stado kaczek. W 2004 roku uroczyście otwarto ptaszarnię wybudowaną przy parkowym murze.Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP – to barokowa świątynia, z pozostałościami stylu romańskiego. Wzniósł ja w 1171 r. bp krakowski Gedeon. Zlokalizowana jest w samym centrum Kielc na tzw. "Wzgórzu Zamkowym". Jest jednym z najcenniejszych zabytków miasta.Plac Najświętszej Maryi Panny

Pochodzi z 1803 roku i przez wiele lat był miejscem targowym. W 1914 roku odbyła się tu msza polowa Legionów Polskich. Na południowej pierzei znajduje się Bazylika Katedralna, a pomiędzy ul. Dużą i Małą pochodząca z XIX wieku plebania.We wschodniej pierzei placu stoi budynek Kurii Biskupiej. We wschodniej stronie, stanął pomnik księdza Jerzego Popiełuszki - w zachodniej umieszczono umieszczono tablicę z brązu ku pamięci ks. Piotra Ściegiennego. W 2012 roku zakończono rewitalizację placu.


Rezerwat Kadzielnia

Kadzielnia jest rezerwatem ścisłym przyrody nieożywionej, o pow. 0,6 ha, utworzony w 1962 roku. Usytuowany jest w centrum Kielc. Ochronie podlega najwyższa część wyniosłego skalnego cypla, tzw. Skałka Geologów, o wysokości 295 m n.p.m. wznosząca się pośrodku nieczynnego kamieniołomu. Kadzielnia stanowi największe skupisko jaskiń na Kielecczyźnie. W południowej części wyrobiska znajduje się amfiteatr na 5,5 tys. osób.Rezerwat Karczówka

Karczówka jest rezerwatem krajobrazowym, częściowym, o powierzchni 26,55 ha. Obejmuje górę Karczówkę (najwyższe wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego - 340 m n.p.m.) z wyjątkiem części północnego stoku (będącego własnością księży Pallotynów) oraz samego wierzchołka zwieńczonego zabudowaniami kościoła św. Karola Boromeusza i klasztoru pobernardyńskiego.Rezerwat Wietrznia

Rezerwat przyrody Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego – rezerwat przyrody nieożywionej na terenie dawnego kamieniołomu. Położony jest w południowo-wschodniej części miasta Kielc, na północ od ulic: Wojska Polskiego i Daleszyckiej.Rezerwat Ślichowice

Rezerwat skalny Ślichowice im. Jana Czarnockiego - jest to rezerwat ścisły, przyrody nieożywionej, o pow. 0,55 ha, utworzony w 1952 roku. Najmniejszy rezerwat przyrody na terenie miasta.Rezerwat Biesak

Jest to rezerwat geologiczny, częściowy, o powierzchni 13,08 ha, przy czym około 9 ha zajmuje powierzchnia leśna. Utworzono go w 1981 roku. Rezerwat położony jest około 6 km od centrum Kielc w kierunku południowo-zachodnim i około 1 km na południe od ulicy Krakowskiej.Kieleckie nekropolieKielce - różne, zebrane

Powrót na początek strony