Harmonogramy

Odbiór odpadów komunalnych

Chcesz sprawdzić, kiedy pod Twój dom przyjedzie samochód po odbiór śmieci. Harmonogramy znajdziesz pod linkiem:

eneris.pl/kielce/harmonogramy.

Po otwarciu strony internetowej wybierz plik z rodzajem zabudowy, w której mieszkasz. W tabeli wyszukaj ulicę z Twoim numerem budynku.

Harmonogram odbioru odpadów opiera się na uchwale Rady Miasta Kielce w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce. To ten dokument określa, jak często odbierane są odpady, w zależności od typu zabudowy. Więcej na ten temat znajdziesz w dziale "Prawo".


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „ODRZUTOWNIA”

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Miasta Kielce w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się przy ul. Magazynowej 3, tel: 609 322 123
Czynny

 • od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00
 • w soboty od 8:00 do 16:00

Do PSZOKU mieszkańcy mogą oddać min.:

 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
 • chemikalia;
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady remontowe;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • zużyte opony;
 • gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;

 UWAGA!

 1. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych tj. zawartości czarnych pojemników.
 2. Podmioty gospodarcze mogą oddawać określone rodzaje odpadów.
 3. Aby móc oddać odpad do punktu, trzeba okazać się dokumentem tożsamości potwierdzającym zamieszkanie.

Przeczytaj regulamin "Odrzutowni" oraz szczegółową listę odpadów, które możesz w nim zostawić.


"ODRZUTOWÓZ"

"Odrzutowóz" to mobilny punkt odbioru odpadów niebezpiecznych. Samochód kursuje po całym mieście według ustalonych wcześniej tras i godzin. Pamiętaj, że odpady, które chcesz oddać, muszą posiadać etykietę i mieć szczelne opakowanie.

Więcej informacji, w tym harmonogram Odrzutowozu, znajdziesz na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

 


REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacji pisemnej, telefonicznej lub poprzez środki komunikacji elektronicznej, dotyczącej nieprawidłowości wykonanej usługi może nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru odpadów określonej w harmonogramie  lub w terminie 7 dni od daty niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Strycharska 6, 25-659 Kielce

Telefony interwencyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska  (rejestrujące rozmowy telefoniczne) 41 36 76 664 lub 41 36 76 658

Telefon Biura Obsługi firmy Eneris: 41 240 56 10

e-mail Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska: sekretariat.gks@um.kielce.pl

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 657

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony