Instytucje i ich adresy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

ul. Sienkiewicza 76

25-950 Kielce

41-366-19-41

wiih.kielce@pro.onet.pl

http://wiihkielce.pl/


Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Urzędnicza 13

25 - 729 Kielce

tel.: 41-346-14-00

kielce@uke.gov.pl

https://www.uke.gov.pl/


Kierownik Sekcji Skarg i Wniosków

ul. Jana Pawła II 9

25 – 025 Kielce,

tel.: 41-36-46-106

rzecznik.praw.pacjenta@nfz-kielce.pl

http://www.nfz-kielce.pl


FEDERACJA KONSUMENTÓW

ul. Sienkiewicza 76
25-501 Kielce
41-366-24-21
kielce@federacja-konsumentow.org.pl

http://www.federacja-konsumentow.org.pl


Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Marcina Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

22-634-06-68

porady@dlakonsumentow.pl

https://konsumenci.org


Europejskie Centrum Konsumenckie

Plac Powstańców Warszawy 1 (vis a vis NBP) VI piętro

00-950 Warszawa

22-55-60-118

info@konsument.gov.pl

https://konsument.gov.pl


Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

00-024 Warszawa

(22) 333-73-26, 333-73-27

biuro@rf.gov.pl 

https://rf.gov.pl


Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

Adres korespondencyjny Urzędu: 
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1 

CENTRALA UKNF  22 262-50-00
INFOLINIA UKNF  22 262-58-00  
knf@knf.gov.pl 

https://www.knf.gov.pl


Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon 22-48-68-400

https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy


KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

00-013 Warszawa,
ul. Jasna 1

centrala: tel.: 22-59-64-300,
sekretariat: tel.: 22-827-13-16

krs@krs.org.pl

https://krs.org.pl


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674, REGON: 012093073
centrala tel. 22-55-17-700
fax 22-827-64-53
infolinia obywatelska 800 676 676

Punkt Przyjęć Interesantów RPO w Kielcach w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3

Przyjęcia interesantów w pokoju 10 raz na kwartał w godzinach od 11:00 do 15:00.

https://www.rpo.gov.pl/pl

Powrót na początek strony