Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza

Edukacyjna ścieżka geologiczno-kruszcowo-górnicza powstała celem uczytelnienia śladów dawnych wyrobisk pogórniczych  – pozostałości po staropolskim  górnictwie kruszcowym, szeroko rozwiniętym na terenie Kielecczyzny już w czasach średniowiecza.  Ścieżkę wytyczono  w obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego,  przez rezerwat  Karczówka oraz góry Dalnię  i Grabinę (położone po zachodniej stronie rezerwatu). Ścieżka rozpoczyna się u zbiegu ulic Podklasztornej i Świętej Barbary, a kończy na terenie wyrobiska dawnej kopalni odkrywkowej „Czarnów”. Trasa o długości 3 km, prowadzi przez 9 punktów węzłowych: 3 stanowiska geologiczne, 3 obiekty dawnego górnictwa kruszcowego (w tym historyczny Szyb Barbara – pozostałość po dawnej kopalni rud ołowiu) oraz 3 przystanki. Wszystkie punkty objaśnione są indywidualnymi tablicami. Ścieżka zrealizowana została w latach 2010 – 2012 przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce (obecnie: Wydział Środowiska i Usług Komunalnych) na podstawie koncepcji i projektu wybitnego geologa i regionalisty Tymoteusza Wróblewskiego. W ramach jej realizacji przeprowadzono badania geofizyczne Szybu Barbara, wykonano prace ziemne polegające na oczyszczeniu wybranych wyrobisk pogórniczych odtwarzających dawne techniki eksploatacji oraz wybudowano tzw. „kapliczkę gwarków” - replikę pomnika z XIX wieku, zniszczonego w czasie I wojny światowej, upamiętniającego wydobycie w 1646r. bryły galeny, z której wykonana została m.in. figura Św. Barbary na Karczówce. Ścieżkę oznakowano specjalnym znakiem łączącym symbole: geologiczny i górniczy.
Czas przejścia - ok. 2 h.

Fotogaleria ze stanowisk:

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. KARCZÓWKA – GRABINA ‐ DALNIA.pdf PDF 3.57 MB
2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU GRABINA – KARCZÓWKA .pdf PDF 7.22 MB
3. SPRAWOZDANIE Z NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO-2010.doc DOC 81.5 KB
4. SPRAWOZDANIE Z NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO-2011.pdf PDF 116.61 KB
5. ŚLADAMI DEWOŃSKIEGO MORZA I KIELECKICH GWARKÓW.pdf PDF 4.62 MB
6. UDOSTĘPNIENIE STANOWISKA SCIEŻKI EDUKACYJNEJ W REZERWACIE NA KARCZÓWCE W 2010.pdf PDF 2.37 MB
7. UDOSTĘPNIENIE STANOWISK ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W REZERWACIE NA KARCZÓWCE W 2011.pdf PDF 6.18 MB
Powrót na początek strony