Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020

Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja

Dokument „Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja" został przyjęty Uchwałą Nr XII/214/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXI/414/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016 roku. W dniu 15 września 2016 r. Uchwałą Nr XXXI/613/2016 Rady Miasta Kielce „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020 Aktualizacja"otrzymała brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Aktualizacja Strategii wynikała z konieczności dostosowania do nowych dokumentów programowych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Strategia jest podstawowym narzędziem wyznaczającym cele i kierunki działań ważne dla dalszego zrównoważonego rozwoju Kielc w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument odpowiada obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Kielc, uwzględnia aktualnie realizowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz sytuację społeczno-gospodarczą województwa i kraju.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 415

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Końcowy raport wdrażania strategii 2020.pdf PDF 1.54 MB
2. Monitoring trendów dla Miasta Kielce 2017-2019.pdf PDF 1.24 MB
3. Prognoza oddziaływania na środowisko strategii rozwoju miasta kielce 2007-2020.pdf PDF 1.1 MB
4. Raport monitorowania strategii 2019.pdf PDF 878.37 KB
5. Raport wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020.pdf PDF 1.31 MB
6. Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020.pdf PDF 3.12 MB
Powrót na początek strony