Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City

W dniu 09 czerwca 2022 roku Rada Miasta Kielce uchwałą Nr LXII/1256/2022 przyjęła dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Przyjęta Strategia jest dokumentem ambitnym i nowoczesnym, ale równocześnie realnym oraz wykonalnym, gdyż tylko zrealizowanie wszystkich postawionych celów i założeń pozwoli na osiągnięcie naszej wizji miasta w roku 2030. Ponadto Strategia jest zgodna z dokumentami nadrzędnymi i bazuje na starannie przeprowadzonej diagnozie stanu obecnego Kielc - jest zatem wiarygodna. Przy tworzeniu dokumentu inspirowaliśmy się doświadczeniami innych miast i trendami rozwojowymi z całego świata. Miasto inteligentne jako dominujący kierunek rozwojowy ma być impulsem do działania popartym w realizacji sprawdzonymi doświadczeniami liderów w zakresie wdrażania tej idei. W trakcie opracowywania Strategii przede wszystkim jednak czerpaliśmy z doświadczeń i opinii mieszkańców Kielc.


 STRATEGIA #KIELCE2030.png

 


Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 415

/kielcestrategia2030

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Analiza i diagnoza stanu zastanego dla Miasta Kielce PDF 4.79 MB
2. Formularz konsultacyjny - Strategia Miasta Kielce DOCX 63.83 KB
3. Macierz oddziaływań.png PNG 1.36 MB
4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce PDF 474.91 KB
5. Opinia RDOŚ.pdf PDF 364.63 KB
6. Prognoza Kielce Master 2021.12.29.pdf PDF 8.82 MB
7. Rekomendacje dla Miasta Kielce na potrzeby przyszłej „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” PDF 1.27 MB
8. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w Kierunku SMART CITY PDF 4.75 MB
9. Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030 w kierunku Smart City PDF 21.35 MB
10. Załącznik do raportu z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w Kierunku SMART CITY PDF 1.52 MB
11. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Prezydenta Miasta Kielce PDF 465.35 KB
12. Formularz zgłaszania propozycji projektowych do Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030- Fiszka Projektowa DOCX 54.67 KB
13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce Nr 414_2022 PDF 1.17 MB
14. Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030 w kierunku Smart City.pdf PDF 6.77 MB

Bieżące informacje na temat prac nad Strategią Rozwoju Miasta


Powrót na początek strony