Nieruchomości

Sprawami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami publicznymi zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Gospodarka nieruchomościami publicznymi, tj. należącymi do Skarbu Państwa lub miasta Kielce obejmuje m.in. czynności związane z ich nabywaniem, zbywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę i najem, udostępnianiem oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 221 (sekretariat)

sekretariat.gn@um.kielce.pl

Powrót na początek strony