Podatki i opłaty lokalne

PRZYJAZNE DEKLARACJE - WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE ON-LINE

Wypełnianie deklaracji i informacji podatkowych jeszcze nigdy nie było tak proste! Miasto Kielce zachęca do skorzystania z nowego narzędzia służącego do składania deklaracji podatkowych w sposób prosty i szybki, bez konieczności wychodzenia z domu.

Przejdź do platformy podatkowej on-line

Mieszkańcu nabyłeś nieruchomość, środek transportu – skorzystaj z nowej platformy – Przyjaznych Deklaracji, która pomoże Ci wywiązać się z obowiązku podatkowego. Dzięki inteligentnym algorytmom narzędzie automatycznie dobierze stawki, odpowiednie załączniki i obliczy należny podatek (osoby prawne). Ponadto narzędzie umożliwia powrót do wypełnianego dokumentu w dowolnym momencie oraz możliwość jego zapisania. Platforma umożliwia wygenerowanie i automatyczne przesłanie dokumentów drogą elektroniczną, co jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem. Oczywiście Platforma pozwala też na tradycyjne wygenerowanie niezbędnych dokumentów, które następnie można wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu.

Zobacz poradniki:
Jak wypełnić i złożyć informację IN-1 dla domu?
Jak wypełnić i złożyć informację IN-1 dla mieszkania?
Jak wypełnić i złożyć informację IN-1 dla działki?

ePłatności w mObywatelu

Mieszkańcy Kielc mogą już korzystać z Platformy ePłatności w serwisie/aplikacji mObywatel w zakresie opłacania podatku od nieruchomości.
ePłatności to szybki i bezprowizyjny sposób rozliczania online z urzędem. Nie trzeba już pamiętać i sprawdzać terminów płatności - aplikacja mObywatel nas wyręczy, przesyłając powiadomienie o oczekującej płatności. Nie wychodząc z domu, nie stojąc w kolejkach, nie płacąc prowizji za dokonanie transakcji, kilkoma kliknięciami załatwiamy sprawę.

Jak to zrobić?

Jeżeli chcesz dokonać opłaty podatku od nieruchomości:

 • zaloguj się w serwisie/aplikacji mObywatel albo pobierz ją z App Store lub Google Play
 • w zakładce ePłatności wybierz płatność, którą chcesz opłacić
 • wpisz kod BLIK
 • potwierdź transakcję
 • gotowe.

Na chwilę obecną istnieje możliwość zapłaty bieżących należności oraz sprawdzenia stanu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Nie ma natomiast możliwości opłacenia zaległości podatkowych. 

Aby opłacić zaległe zobowiązania, trzeba dokonać opłaty na właściwe konto (czyli na wskazany w decyzji indywidualny numer rachunku bankowego dla tych należności), uwzględniając należne odsetki za zwłokę. 

Więcej szczegółów w ulotce informacyjnej OTRZYMYWANIE PISM (W TYM DECYZJI PODATKOWEJ) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

Jeśli do tej pory otrzymywałeś korespondencję (pisma, decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) w formie papierowej, a chciałbyś otrzymywać ją w formie elektronicznej możesz to zmienić.

W tym celu:

 • załóż PROFIL ZAUFANY
 • załóż konto na e-PUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej)
 • po założeniu konta wyślij pismo ogólne o treści: „Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.

W tym celu wejdź na poniżej podany adres skrzynki Urzędu Miasta Kielce, wejdź w zakładkę „Sprawy ogólne” następnie „Pisma do urzędu”, kolejno „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. WAŻNE! Adres e-mail nie służy do doręczeń elektronicznych. Pamiętaj, w każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wrócić do formy papierowej. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 41 36-76-351 lub 41 36-76-101 Adres skrzynki Urzędu Miasta Kielce na e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvzTu znajdziesz informacje o podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym, leśnym, a także o opłacie skarbowej, targowej i od posiadania psów.

Ponadto dowiesz się jak uzyskać zaświadczenie:

  • z ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
  • o gospodarstwie rolnym,
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
  • o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzających stan zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych (tj. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata przekształceniowa),
  • o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Ustalisz również jak uzyskać zwrot nadpłaty z tytułu opłat dokonanych w nadmiernej wysokości lub niesłusznie wpłaconych. 

Powrót na początek strony